Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

První zaměstnavatelé získali certifikát o úspěšném absolvování analýzy rovného odměňování žen a mužů

Na Velvyslanectví Švédska v ČR proběhlo v pondělí 12. 9. 2022 předání certifikátů o analýze rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib.

Slavností akce, která se konala pod záštitou švédského velvyslance J. E. Fredrika Jörgensena, završila jednu z významných fází testování nástroje Logib jako důležitého instrumentu ke snížení stále vysoké úrovně ukazatele Gender Pay Gap v Česku. Celkem 18 společností a institucí, mezi nimiž je například MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně nebo IKEA, Česká republika, s.r.o., se tak přihlásilo k trendu vyspělých evropských zemí, které věnují pozornost transparentnosti a férovosti odměňování nejen ve vztahu k genderové otázce, ale i v širším kontextu rovnosti lidských práv. To, že se předání certifikátů odehrálo na Velvyslanectví Švédska, přitom není náhodné. Jak při této příležitosti vysvětlila odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI pro nástroj Logib Dita Jahodová, severské země jsou pro nás v otázce rovnosti a diverzity velkou inspirací.

V Česku jsme zahájili systémovou práci na snižování ukazatele Gender Pay Gap v roce 2015, kdy na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vnikl projekt 22 % K ROVNOSTI. Údaj 22 % odkazoval na tehdejší průměrný rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. Od té doby jsme udělali mnoho kroků, které přispěly ke zlepšení situace. Důkladně jsme zmapovali příčiny nerovností a dobré praxe ostatních zemí a kromě dalšího jsme rozvinuli a odpilotovali analytický nástroj Logib, který nás dnes přivedl na půdu švédské ambasády, “ uvedla hlavní gestorka projektu Lenka Simerská a dodala, že Česko velký kus práce v tomto ohledu ještě čeká, už vzhledem k chystané směrnici EU o transparentnosti v odměňování. Právě analýza Logibem je skvělou přípravou pro zaměstnavatele na povinnost z ní vyplývající, která bude ukládat sledování ukazatele rovného odměňování uvnitř organizací.

Zástupci oceněných firem převzali spolu s certifikátem i symbolický dárek, malou digitální váhu se sloganem: Vážím všem stejně. „Přála bych si, aby se tento slogan stal mottem všech zaměstnavatelů v České republice, kterým se budou řídit při sestavování mzdové struktury,“ uzavřela Lenka Simerská.

Seznam společností a institucí, jejichž zástupci převzali certifikát o analýze Logibem (v abecedním pořadí):

Accace, s.r.o.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

CGI IT Czech Republic s. r. o.

Fakultní nemocnice u sv. Anny (Mezinárodní centrum klinického výzkumu)

IKEA, Česká republika, s.r.o.

Kancelář veřejného ochránce práv

Logit s.r.o.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Mendelova univerzita v Brně

Městský úřad Třebíč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Technologická agentura České republiky

Univerzita Hradec Králové

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Ústav pro studium totalitních režimů

Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.