Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Analytický nástroj LOGIB

Analytický nástroj Logib umožňuje zaměstnavatelům soukromého i veřejného sektoru otestovat míru rovnosti a férovosti odměňování žen a mužů v rámci vlastní organizace. Velmi jednoduše, bez nutnosti s kýmkoliv sdílet citlivá data.

Byl vyvinut ve Švýcarsku, ale osvědčil se hned v několika dalších evropských zemích. Třeba ve Francii nebo v Německu.

 

Co přináší férové odměňování zaměstnavatelům  
Odměňovat zaměstnance a zaměstnankyně stejně za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty je fér. Spravedlivé odměňování ocení nejen vaši zaměstnaní, ale i potenciální kandidáti a kandidátky a často i zákazníci a zákaznice. 

Nastavením transparentních a spravedlivých pravidel odměňování a sledováním jejich dodržování dáte lidem ve vaší firmě jasně najevo, že  nám na nich záleží. Jejich spokojenost s ohodnocením práce pak pozitivně ovlivní i loajalitu k vám a vy ušetříte za zbytečné náklady spojené s fluktuací.

Mileniálové a generace Z posuzují při hledání svého zaměstnání firmy na základě jejich společenské odpovědnosti jejíž nedělitelnou součástí je rovnost v odměňování. Tato konkurenční výhoda vás zviditelní na trhu práce a umožní vám přilákat ty nejlepší talenty právě do svých řad. Nárůst rozmanitých znalostí, dovedností a kompetencí ovlivňující inovativnost a kreativitu pak určitě nepřehlédnete.

Během pandemie Covid-19 se výrazně prohloubily nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce. Férovým odměňováním ve vaší organizaci přispějete ke snížení negativních vlivů pandemie na životy žen i celých rodin.

Odměňujete ženy a muže férově?Přesvědčte se sami!

Napište nám na logib@mpsv.cz a staňte se jednou z organizací a firem, které se účastní bezplatného testování!

Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v čr

Know-how

Připravíme vám na míru zpracovaný návrh opatření k dosažení mzdové a platové rovnosti. Seznámíme vás s jejich okamžitými i dlouhodobými přínosy.

Tutoring

Zorganizujeme zahajovací setkání a konzultační workshop, v jejichž rámci se o Logibu, jeho charakteristikách i možnostech využití dozvíte vše potřebné.

Podporu

V používání Logibu vás rádi zaškolíme.
Budete se moci spolehnout na telefonické, osobní i on-line konzultace.

Ochranu dat

Osobní údaje ani data o mzdách či platech není třeba s nikým sdílet – vše zůstává u vás! Logib navíc pracuje s daty předem anonymizovanými.

Uživatelskou přívětivost

Garantujeme intuitivní uživatelské prostředí a jednoduchou přípravu dat (např. v Excelu).

Komunikační platformu

Poskytneme vám prostor pro výměnu názorů a zkušeností s odborníky a odbornicemi z ekonomiky, personalistiky a rovných příležitostí.
Budete se moci zapojit do expertních diskusí a podílet se na zvyšování povědomí o férovém odměňování.

LOGIB zblízka
S pomocí Logibu si zaměstnavatelé prověří nejen to, zda odměňují férově – dozvědí se také, co mohou případně ve svém přístupu ke mzdám a/nebo platům mužů a žen změnit. 
Navržené změny mohou spočívat třeba v nastavení interního plánu rovnosti žen a mužů, v zefektivnění pracovních procesů (např. využitím flexibilních nástrojů práce), ve vytvoření talentového programu, který zohledňuje potřeby mužů a žen, či v rozvoji dílčích aktivit podporujících jak leadership, tak work-life balance žen i mužů. Přijetí a podoba konkrétních opatření je samozřejmě výhradně na zaměstnavatelích samotných.  

Děkujeme, že podporujete myšlenku rovnosti žen a mužů!

 

Odkud pochází?
Autorem Logibu je švýcarská Federální agentura pro genderovou rovnost (FOGE). Nástroj je integrován dokonce i ve švýcarském systému zadávání veřejných zakázek – o veřejnou zakázku se tak ve Švýcarsku může ucházet pouze firma, která odměňuje spravedlivě. V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI probíhá převod nástroje do českého prostředí.

 

Technické požadavky
Nástroj funguje na bázi MS Excel, do kterého se zadají personální data v určeném formátu. Výpočet probíhá pomocí regresní analýzy, která zkoumá objektivní faktory ovlivňující výši mzdy (včetně tzv. „lidského kapitálu“, tj. osobních charakteristik jako jsou odborná příprava, délka praxe či délka trvání pracovního poměru) a další údaje, jež se týkají konkrétního pracovního místa (požadovaná úroveň odborných dovedností, pozice v řízení). Jako jedna z nezávislých proměnných zde navíc figuruje hledisko pohlaví, a Logib je tak schopen identifikovat, zda je jím výše odměny žen či mužů u daného zaměstnavatele ovlivněna či nikoli. Pokud ano, dokáže přesně spočítat, o jak velký rozdíl v odměňování se jedná.

Autor videa: Federal Office for Gender Equality FOGE

Autor videa: Federal Office for Gender Equality FOGE

Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.