Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Inspirovali jsme se Španělskem. V řešení rovného odměňování patří ke špičkám

Španělsko má jeden z nejlépe propracovaných systémů pro řešení nerovností v odměňování ze všech evropských států. Na začátku října navštívily expertky projektu Rovná odměna dvě klíčové španělské instituce a jednoho zaměstnavatele, aby se inspirovaly dobrými praxemi.

Všechny členské státy EU, včetně Česka, nyní stojí před transpozicí směrnice o transparentnosti v odměňování. Španělsko už má ale několik let téměř hotovo. Rozdíl v odměňování žen a mužů se zde v posledních sedmi letech snížil z 18,7 % v roce 2012 na 9,4 % v roce 2020. Důležitou roli hraje Instituto de las Mujeres (Institut žen a rovných příležitostí), nezávislý orgán při Ministerstvu rovnosti se 40letou historií, který je od 80. let zásadním aktérem veškerých politik rovných příležitostí. Kromě dalších divizí má oddělení rovného odměňování, které se věnuje podpoře zaměstnavatelů v uplatňování rovného zacházení a rovného odměňování žen a mužů.

Španělští zaměstnavatelé mají od institutu veškerou podporu. Připravuje pro ně nástroje a metodiky, jejichž cílem je usnadnit jim naplňování zákonných norem ohledně dodržování zásady rovného odměňování a transparentnosti. Institut jim také pomáhá s přípravou plánů rovnosti, stanovením hodnoty práce u jednotlivých pracovních pozic, audity rovného odměňování, zjištěním rozdílu v odměňování ve výdělcích žen a mužů a reportováním rozdílů v odměňování dle stejných kategorií zaměstnání.

Španělsko se ve své snaze snižovat rozdíl v odměňování žen a mužů vydalo cestou přijetí hned několika zákonných norem. Impulsem k nim bylo doporučení Evropské komise z roku 2014 o posílení zásady stejné odměny mezi muži a ženami prostřednictvím transparentnosti (2014/124/EU).  Zásadní legislativa, která snížila rozdíly v odměňování španělských mužů a žen, se skládá ze tří zákonů.

  • Královský zákonný dekret 6/2019 o nezbytných opatřeních k zajištění rovného zacházení a příležitostí pro ženy a muže v zaměstnání a povolání[1]
  • Královský dekret 901/2020 o regulaci plánů rovnosti a jejich registraci a o změně královského dekretu 713/2010 ze dne 28. května 2010 o registraci a podání kolektivních pracovních smluv [2]
  • Královský dekret 902/2020 o rovném odměňování žen a mužů[3]

Kromě Institutu žen jsme navštívili i Inspektorát práce (Instituto del Trabajo) a nadnárodní energetickou a strojírenskou společnost Acciona. Během stáže nás nejvíce zaujal systém pro hodnocení pracovních míst podle profesního zařazení používaný v organizaci nebo v příslušné sektorové kolektivní smlouvě,“ uvedla odborná garantka pro metodiky rovného odměňování Petra Sofie Haken z projektu Rovná odměna. „Španělská dobrá praxe je pro nás inspirativní. Trh práce se ovšem od situace v ČR podstatně liší. Skoro čtvrtina žen pracuje na částečné úvazky a klíčovou roli ve Španělsku hrají odbory. Česká republika se na rozdíl od Španělska nemůže opřít o podporu sociálních partnerů a místo zákonných úprav preferuje ve své snaze o snížení rozdílu v odměňování žen a mužů měkká opatření včetně zvýšené osvětové činnosti,“ doplňuje Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu Rovná odměna. „Situace v tomto ohledu se však brzy změní. Česko se aktuálně připravuje na transpozici nové evropské směrnice o transparentnosti odměňování[4], která bude pro zaměstnavatele závazná. Náš projekt jim v současnosti nabízí zdarma analýzu HR nástrojem Logib, která zohledňuje i aspekt náročnosti vykonávané práce. Pomocí tohoto nástroje si firmy a instituce  mohou udělat pořádek v odměňování s dostatečným předstihem. Některé z nich již analýzou prošly. Patří mezi ně i velcí zaměstnavatelé, jako je ČEZ, a. s. nebo IKEA,“ uzavírá Lenka Simerská. 

Více o španělské dobré praxi a praxích dalších států najdete v naší studii Dobrá praxe rovného odměňování v kostce z roku 2022.

[1] Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación

[2] Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo

[3] Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.

Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.