Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Previous slide
Next slide

Věnujeme se problematice
rovného
odměňování

Rozdíl ve výdělcích žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap – GPG) činí v České republice 16, 4 % za rok 2020.  Průměr EU je 13 %. 

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání.

Spolupracujeme

Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.